Slezska Senior Golf  Tour

.

Hrát golf
to je velká radost.
Boj v turnaji
je velmi obohacující.

Vážené seniorky,senioři, přátelé golfu,

 

přiblížil se pomalu konec období, které my, golfisti, většinou nemáme moc v

oblibě a brzy opět začne kolotoč turnajů, na který se jistě většina těší.

V letošním roce se mírně navýší počet turnajů Slezské tůry. Přibudou 2 turnaje

Polské tůry a taky budeme započítávat do celkových výsledků 2denní turnaj

Mistrovství Moravy a Slezska. Tím se dostáváme na počet 11 turnajů. Termíny

a místa turnajů jsou uvedeny v propozicích a na boční liště.

Kalendář turnajů Slezské tůry pro letošní rok je opět sestaven v součinnosti s

Moravskou tůrou tak, aby hráči mohli absolvovat obě soutěže a termíny

nekolidovaly ani s turnaji, které pořádá ČSGA, což se v podstatě podařilo.

Kategorie hráček a hráčů pro letošní sezónu zůstávají stejné jako v loňském

roce a vše bude uvedeno v propozicích tůry.

FEE a startovné se budeme snažit držet v podobné výši jako v minulém roce.

Vyhodnocování jednotlivých turnajů bude prováděno tak jako v minulých letech,

pomocí bodovací tabulky, jak je uvedeno v propozicích soutěže. Po posledním

turnaji Slezské tůry bude slavnostní vyhodnocení výsledků a předání cen ve

všech kategoriích.

Na závěr sezóny se bude hrát pravidelná soutěž Pohár regionů tentokrát na Kaskádě

a tradiční jamkovka Sever – Jih v Olomouci. Nominace na tyto soutěže bude

provedena na základě průběžných výsledků Slezské tůry s přihlédnutím k výkonnosti

jednotlivých hráčů organizačním výborem.

Přeji všem účastníkům hodně radosti ze hry

Jirka Seiler

                                                              

 

.

Generální Partner

Początek strony