Slezska Senior Golf  Tour

.

Hrát golf
to je velká radost.
Boj v turnaji
je velmi obohacující.

Vážené seniorky,senioři, přátelé golfu,

pomaličku se nám podařilo zahnat zimu a snad se brzy dočkáme zeleného pažitu a kolotoče turnajů, na které většina z nás čeká.

V letošním roce zůstává počet turnajů Slezské tůry stejný, jako v loňském roce. Jako minulý rok, tak i letos, si zahrajeme 2 turnaje Polské tůry, a budete mít možnost si poměřit síly s našimi sousedy. Taky budeme započítávat do celkových výsledků 2denní turnaj Mistrovství Moravy a Slezska, který měl loni velice kladný ohlas. Termíny a místa turnajů jsou uvedeny v propozicích a na boční liště.

Kalendář turnajů Slezské tůry pro letošní rok je opět sestaven v součinnosti s RST Morava tak, aby hráči mohli absolvovat obě soutěže a termíny nekolidovaly ani s turnaji, které pořádá ČSGA, což se v podstatě podařilo.

Kategorie hráček a hráčů pro letošní sezónu zůstávají stejné jako v loňském roce a vše bude uvedeno v propozicích tůry.

FEE a startovné se budeme snažit držet v podobné výši jako v minulém roce.

Vyhodnocování jednotlivých turnajů bude prováděno tak jako v minulých letech, pomocí bodovací tabulky, jak je uvedeno v propozicích soutěže. Po posledním turnaji Slezské tůry bude slavnostní vyhodnocení výsledků a předání cen ve všech kategoriích.

Loňské utkání Česko-Polsko mělo velmi dobrou úroveň a v tomto roce se uskuteční v Polsku.

Na závěr sezóny se bude hrát pravidelná soutěž Pohár regionů tentokrát na Dýšině a tradiční jamkovka Sever – Jih v Olomouci. Nominace na tyto soutěže bude provedena na základě průběžných výsledků Slezské tůry s přihlédnutím k výkonnosti jednotlivých hráčů organizačním výborem.

Přeji všem účastníkům hodně radosti ze hry

Jirka Seiler

 

                                                              

 

Generální Partner

Go to top