Vážení golfisté, přátelé,

rok 2020 nastoupil takovou rychlostí, že ani nestačím obracet stránky v kalendáři a tak nastal pomalu čas, zabývat se termíny turnajů pro tento rok.

Tak jako v loňském roce máme v kalendáři RST Slezsko 10 turnajů, Tři z nich se prolínají s polskou seniorskou tůrou a tvoří zajímavý blok koncem dubna. Termíny a místa turnajů jsou uvedeny v propozicích a na boční liště stránek www.slezskatour.cz. Významným turnajem bude opět dvoudenní Mistrovství Moravy a Slezska, které se odehraje tradičně na obou hřištích v Čeladné.

Kalendář turnajů RST Slezsko jsem se snažil opět sestavit v součinnosti s RST Morava tak, aby hráči mohli absolvovat obě soutěže a termíny nekolidovaly ani s kvalifikačními turnaji, které pořádá ČSGA. Bohužel, některé naše termíny nebyly akceptovány a byly překryty turnaji RST Morava. Pokusil jsem se v tom něco udělat a podařilo se mi posunout dva turnaje na jiný termín.

Kategorie hráček a hráčů pro letošní rok zůstávají stejné jako v letošním roce a vše bude uvedeno v propozicích tůry.

Vyhodnocování jednotlivých turnajů bude prováděno tak jako v minulých letech, pomocí bodovací tabulky. Loni jsme udělali změnu ve vyhodnocení celkových výsledků, aby nedošlo k nesprávnému výpočtu pořadí, které se musí po posledním turnaji spočítat, což se osvědčilo a budeme v tom pokračovat. Bude se opět počítat 6 nejlepších výsledků z 9 turnajů a k tomu se připočtou body za finálový turnaj. Tato změna bude uvedena v propozicích soutěže, které budou na stránkách Slezské tůry www.slezskatour.cz

Po posledním, finálovém turnaji, bude slavnostní vyhodnocení výsledků a předání cen ve všech kategoriích.

Na závěr sezóny se bude hrát pravidelná soutěž Pohár regionů, kde budeme obhajovat loňské vítězství, tentokrát na hříšti v Českém Krumlově, tradiční jamkovka Sever – Jih v Olomouci a 4.ročník soutěže v jamkovce Česko-Polsko. Nominace na tyto soutěže bude provedena na základě průběžných výsledků Slezské tůry s přihlédnutím k výkonnosti jednotlivých hráčů organizačním výborem.

Přejeme všem účastníkům hodně radosti ze hry

Jirka Seiler a Marek Gaik