Masterseniorky - Stableford
Lip Šilh Čel Ostr Rož Rop Čel Krav Arm Šilh CELKEM
1 VOLNÁ Renata GCSVR 50 29 44 35 50 50 50 35 314
4 HOLÍKOVÁ Jindřiška DGCSL 44 50 33 31 33 39 230
2 JANÍKOVÁ Alena PGCOV 50 44 39 29 44 206
3 KOTLÁNOVÁ Irena BESGK 44 44 39 50 177
5 CÍSAŘOVÁ Eva PGCOV 35 44 44 123
6 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 44 35 39 118
7 OTÉPKOVÁ Marie GCUHR 31 35 66
8 BAJEROVÁ Helena GCBRN 39 39
9 BUČÍKOVÁ Eva GCBRN 35 35
10 ROHÁČKOVÁ Eva SOGCC 33 33
11 POKLUDOVÁ Eva PGCOV 31 31
12 OTAVOVÁ Dagmar PGCCE 29 29